Abortion Finder

Terminologia
Wyszukiwarka
Porady
Kontakt
  • Terminologia
  • Wyszukiwarka
  • Porady
  • Kontakt
Polityka prywatności Abortion Finder

Abortion Finder jest usługą świadczoną przez Abortion Support Network (ASN)

Pierwsza faza projektu Abortion Finder została sfinansowana przez Queen Mary University of London HSS Collaboration Fund (2020-2021). Poglądy i opinie wyrażone w niniejszym tekście należą wyłącznie do Abortion Support Network, a niekoniecznie do Queen Mary University of London. Abortion Finder jest usługą zarządzaną przez Abortion Support Network. Aby zapewnić usługę Abortion Finder, musimy zbierać, przechowywać i przetwarzać pewne dane, w tym dane osobowe. Odbywa się to zgodnie z polityką prywatności ASN, którą możesz przeczytać tutaj. Jeśli masz pytania dotyczące naszej polityki prywatności, napisz na adres [email protected]

Przetwarzanie danych

W celu świadczenia usługi Abortion Finder, odpowiadania na zapytania i dostarczania informacji zbieramy i przetwarzamy następujące informacje:

- Informacje przesłane za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie internetowej oraz bezpośredniego adresu e-mail, które mogą zawierać dane osobowe. Obejmuje to imię i nazwisko, adres e-mail, kraj, numer telefonu i inne informacje oferowane przez nadawcę. Niektóre z tych danych mogą zawierać specjalne kategorie danych osobowych - takie jak rasa, pochodzenie etniczne, przekonania religijne lub filozoficzne, orientacja seksualna, poglądy polityczne, informacje o stanie zdrowia oraz dane genetyczne i biometryczne. 

- Informacje otrzymane za pośrednictwem formularza kontaktowego oraz wiadomości e-mail wysłane na bezpośredni adres e-mail [email protected] są przechowywane i przetwarzane przez ASN zgodnie z polityką prywatności ASN.

- Możemy gromadzić dane zbiorcze dotyczące ogólnej liczby zapytań, klientów według wieku, regionu lub innych kryteriów, które nie zawierają żadnych informacji umożliwiających identyfikację.

Udostępnianie danych innym podmiotom

W celu świadczenia tej usługi, informacje uzyskane z zapytań zostaną przekazane ASN i mogą zostać przekazane innym członkom organizacji Aborcja bez Granic (AWB). Wszystkie informacje będą zarządzane i przetwarzane zgodnie z polityką prywatności ASN. Twoje dane nie będą udostępniane, chyba że jest to niezbędne do świadczenia usługi Abortion Finder.

Przechowywanie i ochrona danych

Dane osobowe są bezpiecznie przechowywane na serwerze ASN, chronione hasłem, a dostęp do nich jest ograniczony do osób, które potrzebują ich do wypełnienia zapytania o informacje.

Dane będą przechowywane przez okres jednego roku, aby zapewnić, że posiadamy wystarczającą ilość danych kontaktowych by w razie potrzeby  udzielić dalszych informacji. Możemy bez ograniczeń przechowywać dane zbiorcze, gdzie nie ma możliwości identyfikacji poszczególnych osób.

Twoje prawa

Osoby, których dane dotyczą, mają pewne prawa w odniesieniu do dotyczących ich danych osobowych, o których można dowiedzieć się więcej, korzystając z poniższych linków

Data Protection Act 1998

General Data Protection Regulation

Privacy and Electronic Communications Regulations 2003

Privacy and Electronic Communications Regulations 2003 – The Guide

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących ochrony danych lub RODO i Abortion Finder, prosimy o kontakt mailowy na adres [email protected].